Ny standard for arrangementskonstruksjoner?

 

I juli i år kom det et interessant høringsforslag på Standard Norge sine nettsider:

prNS-EN 17879:2022 FORSLAG Arrangementskonstruksjoner – sikkerhetskrav / Event structures – safety requirements.

Skal vi, for første gang i historien, få et felles sett med spilleregler i alle de europeiske landene? Svaret er forhåpentligvis ja!


 

Standardforslaget dekker en hel rekke konstruksjoner som vi bruker i vårt daglige arbeid. I standardforslaget kan vi lese følgende om hva standarden skal omfatte:

 

This document specifies the minimum requirements necessary to ensure the safe design, calculation, manufacture, assembly, operation, disassembly, inspection and maintenance of the following, but not limited to: indoor and outdoor structures e.g. Stage roofs, stage floors, follow spot towers, PA towers, LED support structures, one-off event structures, hospitality structures, temporary spectator facilities. The above hereafter called event structures which are intended to be installed and dismantled specifically for an event.

 

Standardforslaget inneholder en hel rekke krav som vi har sett på papiret i Europa i de siste ti årene eller mer, men dessverre i varierende grad i praksis. 

 

Hva betyr det?

Et "høringsforslag" eller "standardforslag" er et forslag til en standard. Når et slikt høringsforslag kommer ut betyr det altså at noen vil at vi skal få en felles standard på noe. Forslaget kommer til Norge fra det felleseuropeiske standardiseringsorganet CEN, og Standard Norge administrerer høringen her i landet.

 

Hva vil en ny standard ha å si for aktører som produserer, bygger, bruker og leier disse konstruksjonene? Jo, vi ville få mye bedre mulighet til å stille krav, ettersom spillereglene blir tydelige. Tidligere har vi forholdt oss til en blanding av standarder for telt, standarder for karuseller (som for øvrig har det herlig byråkratiske navnet fornøyelsesinnretninger) og de felleseuropeiske standardene for bygg og konstruksjoner.

 

I hvert enkelt land har man også mulighet til å peke på byggtekniske forskrifter. I Norge har man for eksempel kunnet vise til TEK17, men denne er skrevet for andre vilkår enn våre og kan være vanskelig å tolke. En standard som dette vil gjøre det enklere for bransjen å påse at de byggtekniske forskrifter er oppfyllt. 

 

Enighet om spillereglene rundt et felles spillebrett

Standardforslaget legger ved en liste med i overkant av 30 punkter som skal dokumenteres i den tekniske dokumentasjonen som skal medfølge enhver arrangementsteknisk konstruksjon (Husk: Arrangementsteknisk konstruksjon = PA Tårn, scene, scaffkube for LED-vegg eller annet). Man kan kanskje tenke seg at dette er ting som ofte er relativt unødvendige, men tenk da på at byggteknisk forskrift har vært gjeldende på midlertidige konstruksjoner de siste 25 år.[1] På tross av dette, har vi i vår bransje fortsatt en kultur der vi i stor grad bygger konstruksjoner på egen hånd, uten utførte beregninger eller tiltaks- og handlingsplaner. 

 

Krav på alle plan

Det stilles også krav til brukere av konstruksjonene: Brukeren skal ha værplaner, evakueringsplaner, tiltakstrinn og -planer, og en hel rekke andre ting. I tillegg stilles det krav til produsenten når det gjelder å følge standarder for beregning, og produksjon, og helt konkrete krav til eksempelvis hvor mye vind konstruksjonen skal tåle. Det stilles også krav til leverandøren og eieren av konstruksjonen om å sørge for årlig kontroll, godkjenning, prøving eller verifisering av grunnforhold og så videre.

 

For mye?

Ja, det kan kanskje virke som mye styr, men vi har dessverre sett flere eksempler på alvorlig skade og tap av menneskeliv i Europa på grunn av konstruksjoner som har sviktet under kraftig vær og vind. Vi har også her hjemme hatt dramatiske hendelser, med tragisk utfall. Kanskje denne standarden vil være med å gjøre oss mer bevisste på disse risikoene, og samtidig gi oss felles grenser for hva som ikke aksepteres? Det vil i alle fall gjøre ting enklere:

 

  • Omreisende artister kan kreve en konstruksjon i tråd med standarden for å ivareta artistens sikkerhet.
  • Festivaler og andre arrangører kan kreve en konstruksjon i tråd med standarden for å ivareta sikkerheten til publikum og crewet, og ikke minst sikre at den leveres med god kvalitet. I tillegg vil det bli enklere å forsikre seg om at man sammenligner likt i en prissituasjon.
  • Brukere av konstruksjonen kan slippe å sitte med uklare svar på lastforhold, dårlige tegninger og tvil om hvorvidt konstruksjonen faktisk kan bære sin fulle last i stiv kuling, fordi standarden krever at dette skal være klart.

 

Standardforslag

Det fine med felleseuropeisk standardisering er at alle kan si sin mening. Enhver person kan lage seg en bruker hos Standard Norge og gi kommentarer til standardforslaget. Det er ikke garantert at innspill tas til følge, men det kommer alltid frem til arbeidsgruppen som skriver standarden. Du står også fritt til å mene noe annet enn det som står i forslaget. Derfor har alle, uavhengig av bakgrunn og stillingsgrad mulighet til å gi sine innspill. Standardforslaget er gratis tilgjengelig på Standard Norge sine nettsider.

 

[1] FOR-1997-01-22 nr. 0033 § 1-2: «Forskriften gjelder så langt den passer for […] konstruksjoner og anlegg.»


Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.