Bruksanvisning – trenger jeg den, og hva sier den egentlig?

 

Vi har alle sett disse brukermanualene. Kanskje leser vi dem, kanskje går de rett i søpla. For den nye oppvaskmaskinen, for den nye TV-en, eller kanskje for en motortalje eller en truss? Trenger vi egentlig bruksanvisningen? Hvorfor brukes det så mye energi på dette dokumentet? Vi vet da alle hvordan vi bruker produktene vi omgir oss med til daglig?

 

Ansvarsfordeling

En bruksanvisning forteller hvordan et produkt skal brukes og ikke brukes. Når produktet brukes slik som produsenten har beskrevet i bruksanvisningen, har produsenten et produsentansvar for produktet når det er i bruk. Når produktet brukes på en annen måte enn det bruksanvisningen sier, er det brukeren som sitter med alt ansvaret.

 

Dersom du for eksempel løfter en truss ved å slinge kun to hovedrør, og produsenten tillater dette i bruksanvisningen, har produsenten medansvar for denne bruken. Dersom produsenten skriver i manualen at trussen alltid skal løftes i alle hovedrørene, er det du som sitter med hele ansvaret dersom du velger å gjøre noe annet enn det bruksanvisningen sier. Men hva om produsenten ikke har beskrevet noen metoder for slinging? 

 

Har du lurt på hvorfor det nevnes så mye rart i «aldri»-delen av bruksanvisningen? En produsent av et produkt på det frie markedet i EU/EØS har ansvar for å informere om riktig bruk av produktet, og også om den feilbruk som med rimelighet kan forutsees.[i]

 

Men er det så viktig å lese den, da? Vi kan jo bruke utstyret vårt?

Dette blir avgjørende dersom det skulle oppstå en hendelse eller en ulykke. Hvis produsenten av utstyret som du bruker, har skrevet noe i bruksanvisningen som du ikke har fulgt, så er det nettopp du som sitter med det hele og fulle ansvaret, dersom det er ditt avvik fra instruksen som har forårsaket ulykken.

 

Derfor er det avgjørende at enhver bruker leser og forstår bruksanvisningen som følger utstyret. Det kan være store variasjoner i hva de forskjellige produsentene beskriver som «rett bruk» eller "feil bruk" av utstyr slik som sveivestativer, truss, løfteredskap og lastceller. Her er noen eksempler på spørsmål fra brukere som ikke har lest bruksanvisningen for produktet:

 

«Må jeg skru føttene på sveivestativet så langt opp at hjulene på basen er fri fra bakken?»

 

«Kan jeg løfte trussen i bare to hovedrør?»

 

«Hvor ofte må jeg smøre kjettingen på motortaljen, og hva skal jeg smøre med?»

 

Ok, men jeg fant en manual på nett. Kan jeg ikke bare laste ned den?

Det kan du, men da må du være sikker på et par ting:

  1. at produktet du holder i hånden, er den eksakt samme modellen som i bruksanvisningen:
    (Er modellkoden helt lik, eller er den bare nesten lik? Hvem har ansvaret hvis du bruker feil manual?)

  2. at bruksanvisningen som du finner på internett, stemmer overens med produktet du har i hånden:
    Hvis datoen for når bruksanvisningen er skrevet, er senere enn produksjonsdatoen på utstyret, gjelder kanskje denne bruksanvisningen for en oppdatert versjon av produktet? Her kan det være variasjoner på klaringer, annen oppdatert programvare og andre deler på innsiden av produktet, som gjør at bruksmetoden endres.

  3. at den bruksanvisningen du finner på nett, er en oversettelse av den originale bruksanvisningen:
    Dette er vesentlig for at bruksanvisningen skal være 100 % korrekt. Hvis produsenten skriver bruksanvisning på et annet språk enn sitt eget, og denne teksten så skal oversettes, får vi en ekstra språkbarriere. Meningen «smøring» kan fort bli «butter» hvis det skrives på engelsk av en fremmedspråklig, og så får vi «smør» på norsk. Hvis produsenten skriver bruksanvisningen på sitt eget språk, for eksempel kinesisk, og den oversettes rett fra kinesisk til norsk, er det større sannsynlighet for at det står «smøring».

 

Hvorfor er det krav om norsk bruksanvisning, og hvem har ansvaret for dette?

Det er ikke mulig å svare på hvorfor de som en gang forfattet EUs maskindirektiv, la ned dette kravet. Når dette kravet er stilt i maskindirektivet, blir det samme kravet også stilt i den norske maskinforskriften[ii]. For alle ting som ikke faller inn under maskinforskriften så er det også skrevet krav til norsk bruksanvisning i forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Verdien av å diskutere den reelle nødvendigheten av dette er svært liten –det vil uansett være et brudd på norsk lov å ikke etterkomme kravet i forskriftene.

Ansvaret for at det finnes norsk bruksanvisning for utstyr som befinner seg i Norge, ligger på den som importerer utstyret til Norge. Dette er forankret i arbeidsmiljøloven[iii] i tillegg til i blant annet produsentforskriften, eller maskinforskriften som nevnt over.

 

[i] Maskinforskriften FOR-2009-05-20-544, Vedlegg I, pkt. 1.7.4.1:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544/KAPITTEL_7#KAPITTEL_6

«Bruksanvisningens innhold skal ikke bare dekke maskinens tilsiktede bruk, men skal også ta høyde for enhver feilbruk som med rimelighet kan forutsees.»
 

[ii] Maskinforskriften FOR-2009-05-20-544, Vedlegg I, pkt. 1.7.4:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544/KAPITTEL_7#KAPITTEL_6

«Alle maskiner skal være utstyrt med en bruksanvisning. Bruksanvisningen skal utarbeides på et eller flere av de offisielle EØS-språkene i det medlemslandet som maskinen settes i omsetning eller tas i bruk.

Bruksanvisningen som følger maskinen skal være en «Original bruksanvisning». Når den «Originale bruksanvisningen» må oversettes til norsk, jf. første ledd, skal også den originale bruksanvisningen følge vedlagt.»
MERK: De offisielle EØS-språkene i Norge er norsk og samisk.
 

[iii] Arbeidsmiljøloven, § 5-5

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§5-5

«(4) Med maskiner og annet arbeidsutstyr som nevnt i første ledd skal det følge nødvendig og lett forståelig skriftlig bruksanvisning på norsk om transport, oppstilling, betjening og vedlikehold.»


Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.