Personvernerklæring og bruk av informasjonskapsler

Sist oppdatert 28.08.2018

 

Denne personvernerklæringen gjelder for Prostage.no (Nettstedet) og gjelder innsamling, lagring og bruk av personopplysninger i forbindelse med kjøp og henvendelser til Prostages nettbutikk. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler gjennom Nettstedet er Prostage AS ved daglig leder. Kontaktinformasjonen til Prostage AS er:

 

Adresse: Tvetenveien 30

E-post: salg@prostage.no

Telefon: 22 99 46 60

 

Organisasjonsnr.: 993 062 952

 

Vi gjør oppmerksom på at andre nettsteder som du finner link til på Prostage.no, ikke er omfattet av denne personvernerklæringen.

 

 

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

 

1.1 Innledning

Dine personopplysninger blir samlet inn og brukt til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Hvilke personopplysninger vi samler inn, og hvilket formål de behandles til, finner du informasjon om i denne bestemmelsen. Vi viser også hva vi vurderer som vårt behandlingsgrunnlag i de ulike tilfellene.

 

1.2 Kundebehandling

Ved etablering av kundeforhold blir det etablert en brukerkonto. Ved etableringen registrer vi personopplysninger som fremgår av registreringsskjemaet, dette omfatter firmanavn, telefonnummer, organisasjonsnummer, e-post, adresse og eventuell betalingsinformasjon. I tillegg kan dette omfatte kontaktpersonens navn og e-postadresse.

Ved kjøp, reservasjon eller bestilling vil vi administrere salget. Da vil vi benytte dine personopplysninger for å følge opp salget.

Ved reklamasjon og reparasjon trenger vi kontaktopplysninger for å registrere reklamasjonen, og gjennomføre reparasjonen med tilknyttet informasjon.

Som del av vår kundebehandling blir personopplysninger også behandlet av databehandlere hos Consignor som produsent av fraktetiketter, Bring/Posten for frakt, og Schenker for frakt.

Grunnlaget for å behandle personopplysninger til de formål som nevnt ovenfor er kjøpsavtalen, og behandlingen anses å være nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i avtalen. Behandlingen er nødvendig for å kunne dokumentere hvilke bestillinger som er gjort, vår kommunikasjon før, under og etter bestilling. Behandlingen er også nødvendig for å kunne ta stilling til klager og reklamasjon.

Rettslig grunnlag er personvernforordningen art 6 (1) b) og f).

 

1.3 Generelle henvendelser

Ved generelle henvendelser via vårt kontaktskjema «Kontakt oss», vil vi registrere og oppbevare de opplysninger som henvendelsen omfatter. Dette omfatter personopplysninger som navn, e-postadresse, telefonnummer, og eventuelle personopplysninger som fremgår av henvendelsen.

Behandlingen av personopplysningene skjer på grunnlag av en interesseavveining. Opplysningene blir ikke oppbevart eller behandlet i større utstrekning enn det som er nødvendig for å håndtere henvendelsen på en forsvarlig og effektiv måte.

I «kontakt oss»-skjemaet har prostage.no et «fri-tekst felt». Der kan kunden fritt skrive hva den ønsker. Sensitive personopplysninger som blir sendt til Prostage.no gjennom fritekst feltet, kommer ikke til å bli behandlet på annen måte enn i den utstrekning det er nødvendig ved gjennomgang av forespørselen. Vi ber våre kunder om at personopplysninger av sensitiv karakter ikke blir formidlet gjennom fritekstfeltet. 

 

1.4 Informasjon om bruk av våre hjemmesider prostage.no

Prostage.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse på Nettstedet. Vår bruk av cookies krever samtykke, som blir gitt første gang du besøker vårt nettsted.

Cookies er en liten tekstfil som blir lastet ned, og lagret i din nettlesers internminne. Dette er standard teknologi, som de aller fleste nettsider benytter. Du har muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser.

For utfyllende informasjon om hvilke cookies vi benytter, og hvordan du kan endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert, følg denne linken.

 

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Dine personopplysninger blir ikke utlevert til andre, med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Grunnlag for å utlevere opplysninger vil typisk være en avtale med deg, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Prostage.no bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Vi har inngått avtaler med databehandlere for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd. Våre databehandlere følger av pkt. 1.

Informasjon som Posten/Bring samler inn kan bli behandlet utenfor EU/EØS området. Det rettslige grunnlaget for deres behandling er EU-US and Swiss-US Privacy Shield Framework.

Resterende behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS-området.

Ved inndrivelse av pengekrav – factoring – har Prostage AS inngått factoringavtale med SG Finans. Da SG Finans overtar da kravet, og bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og overtar behandlingsansvaret. Prostage AS har ingen ansvar for denne behandlingen, og viser til SG Finans sin personvernerklæring.

 

3. Lagringstid

Dine personopplysninger vil bli lagret hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Vi understreker at personopplysningene som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke vil bli slettet, dersom du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en avtale med deg, slettes når avtalen er oppfylt, og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt eller utløpt. Lagringstiden varierer med formålet til opplysningene. Ved kjøp av varer med garanti, vil opplysningene lagres ut reklamasjonstiden. Dette omfatter også lagring til eventuell reklamasjon er foreldet etter foreldelseslovens frister jf. §§ 2 og 3.

Regnskaps og bokføringslovgivningen pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Bestemte formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, i slike tilfeller sørger vi for at personvernopplysningene utelukkende blir benyttet for det aktuelle formålet i gitte tidsrom.

Generelle henvendelser som ikke resulterer i kjøp vil normalt ha lagringstid mellom 1 til 3 år. Vi vil foreta en konkret vurdering av lagringstiden med utgangspunkt i vurderingstemaet «berettiget interesse» jf. personvernforordningen art 6 (1) f.

I særlige situasjoner kan det være behov for at personopplysningene må lagres både kortere eller lenger enn angitt ovenfor. Ved konflikt vedrørende leverte varer vil det være berettiget å lagre informasjonen lenger enn angitt. Lovverk kan også tilsi at personopplysninger må oppbevares i klart definerte tidsrom.

 

4. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi har lagret om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter må du kontakte prostage.no sin behandlingsansvarlig, og kreve innsyn. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Før du kan benytte deg av dine rettigheter vil vi be deg om å bekrefte din identitet, eller å oppgi ytterligere informasjon. Begrunnelsen for dette er at vi vil være sikker på at vi kun gir deg tilgang til dine personopplysninger- og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Til enhver tid kan du trekke tilbake ditt samtykke for behandling av dine personopplysninger hos oss. Å kontakte vår behandlingsansvarlige på e-post er den enkleste måten å gjøre dette på.

 

5. Klage til tilsynsmyndighet

Mener du at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller på andre måter er i strid med personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynet sine nettsider: www.datatilsynet.no.

 

6. Endringer

Det kan komme endringer i denne Personvernerklæringen, ved endringer i oppbyggingen av eller funksjonaliteten til Nettstedet. Det kan også følge av endringer i regelverket. Oppdatert informasjon vil alltid være lett tilgjengelig på vår nettside.  


Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.